Autolakirnica

Tradicija 45 godina iskustva, termo komora vrhunske kvalitete, iskusni i stručni djelatnici koji u suradnji sa majstorima od boje pomoću kompjuteritiranog uređaja utvrđuju točnu nijansu za boju automobila. Reprezentativan prostor cijele lakirnice omogućuje djelatnicima da fizički odvoje radne segmente na vozilima što sprečava padanje magle ili prašine na drugi auto koji je u drugoj fazi popravka.